Kāpēc izvēlēties mūs?

Sendvičpaneļus TENAX izgatavo plašā biezuma intervālā, ar dažādiem siltumizolācijas starpslāņiem, sānu malu savienojumiem un tērauda segslāņa profiliem, kas būtiski ietekmē konstrukcijas funkcionālās īpašības un izskatu.

Izvēloties sendvičpaneļus TENAX, pasūtītājs var saņemt arī paneļu projektēšanas un aprēķina pakalpojumus, montāžas mezglu detalizāciju, kā arī paneļu montāžai nepieciešamās palīgdetaļas un materiālus.

• Individuāli pasūtījumu risinājumi
• Īss piegādes laiks (3 – 4 nedēļas)
• Inženieru un projektēšanas atbalsts klientam
• Projektu vadības atbalsts celtniecības laikā
• Mazāk griešanas darbu un atkritumu būvlaukumā (pieejamais paneļa platums ir no 0,6 līdz 1,2 m)
• Viegli aizvietot paneļu izolācijas kodolu pēc projektēšanas (piemēram no MW uz PIR)
• Paneļu savienojumi ir pilnībā savienojami viens ar otru (MW, PIR, PUR un EPS)
• Paneļi tiek piegādāti kopā ar papildu elementiem (uzmavas, skrūves uc)
• Vairāk nekā 10 gadu pieredze ražošanā, izpildē un piegādē

Vide un ilgtspēja

Virzot SIA TENAX PANEL darbības politiku uz nepārtrauktu kvalitātes un klientu apmierinātības rādītāju uzlabošanu, apvienojot savā komandā labākos ražošanas nozares speciālistus, uzņēmums jau vairāk kā 20 gadus ir stabils, uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes ISO 9001:2008 un vides ISO 14001:2004 standartiem atbilstošajās sfērās.

Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir vērsts uz vides kvalitātes uzlabošanu, kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu tirgū piedāvājot energotaupošus būvizstrādājumus, kuru pielietošana nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu.

Visos uzņēmuma darbības posmos – gan slēdzot līgumus ar klientiem un piegādātājiem, gan arī jaunu produktu izstrādē, ražošanā, produktu piegādē klientiem, tiek ievērotas pastāvošās likumdošanas normas gan attiecībā uz vidi, gan arī ievērojot klientu īpašās prasības attiecībā uz produktu sertifikācijas procesiem.

Lai kontrolētu uzņēmuma iespējamo ietekmi uz vidi tiek uzskaitīti, izvērtēti un efektīvi izlietoti gan ražošanas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, gan arī apsaimniekoti ražošanas darbības radītie atkritumi.

Darbinieku profesionalitātes celšanai un konkurētspējas palielināšanai, uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina regulāru apmācību biznesa vadības, vides, ekonomikas un finanšu jomā, kā arī procesu, tehnoloģiju un zinātnes sasniegumos un attīstībā.

Rūpējoties par iekšējās darba vides sakārtotību, darbinieku un apmeklētāju drošību un aizsardzību, uzņēmumā tiek ievērotas noteiktas prasības kārtības noteikumu, transporta, darbinieku un viesu reģistrācijai un kustībai teritorijā, kā arī tiek veikti pasākumi nepārtrauktai darba vides kvalitātes rādītāju identificēšanai un uzlabošanai.

Sertifikācija

TENAX PANEL, lai palielinātu uzņēmuma ražotās produkcijas konkurētspēju Latvijas un pasaules valstu tirgos, ir sakārtojuši savas ražošanas un kvalitātes sistēmu atbilstoši visā pasaulē atzītajiem standartiem.

ORGANIZĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS SERTIFIKĀTS LVS EN ISO 14001:2005

LVS EN ISO 14001:2005

TENAX W PIR UN TENAX TR PIR ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Atbilstības sertifikāts jaunajiem TENAX PANEL sendvičpaneļiem Tenax W PIR un Tenax TR PIR

DARBA AIZSARDZĪBAS SERTIFIKĀTS - OHSAS 18001

OHSAS 18001 sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka uzņēmumā ieviestā arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilst starptautiskajā standartā OHSAS 18001 minētajām prasībām un noteikumiem.

KVALITĀTES VADĪBAS SERTIFIKĀTS - ISO 9001

Klientu kvalitatīva apkalpošana un atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām attiecībā uz jaunākā aprīkojuma ražošanu ir galvenais virziens standarta ISO 9001:2009 prasību ievērošanā.

VIDES AIZSARDZĪBAS SERTIFIKĀTS - ISO 14001

ISO 14001:2005 sertifikāts apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.