Miljö och hållbarhet

Genom att ständigt utveckla TENAX PANEL-verksamheten, förbättra kvaliteten och kundnöjdheten och engagera branschens bästa specialister har företaget i mer än 25 år varit en trygg och pålitlig partner för sina kunder och leverantörer. Företagets verksamhet har certifierats enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 i respektive områden.

Företagets verksamhet fokuserar på att förbättra miljökvaliteten. Både i Lettland och i andra länder erbjuds energieffektiva byggprodukter, vars användning säkerställer energieffektivisering.

Under samtliga företagets verksamhetsetapper – kontraktsskrivning med kunder och leverantörer, framtagande av nya produkter, tillverkning, leverans – beaktas gällande lagstiftning både vad det gäller miljö och de särskilda kraven från kunderna gällande produktcertifieringsprocesser.

För att kontrollera företagets miljöpåverkan beräknas och utvärderas alla nödvändiga resurser för tillverkning så att de används effektivt. Företaget tar hand om restavfall från produktionen.

För att öka kompetens och konkurrenskraft erbjuder företaget regelbundet de anställda kompetensutveckling inom företagsledning, miljö, ekonomi och finans, samt även inom process-, teknik- och vetenskapsutveckling.

För att ta hand om den interna miljön samt om anställdas och besökares säkerhet beaktas företagets ordningsregler för transport, registrering av personal och gäster samt för trafik på arbetsplatsen. Utveckling och förbättring av arbetsmiljö sker fortlöpande.